Szkolenia w formie zdalnej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną pandemią COVID-19 i zawieszeniem szkoleń językowych informujemy, że nie możemy kontynuować szkoleń w formie zdalnej w związku z brakiem zgody wszystkich Uczestników w grupie szkoleniowej na taką formę nauczania. Planowane jest wznowienie szkoleń stacjonarnych po 17 stycznia 2021r.